Cargando...

SINDICATO DE EMPREGADOS PÚBLICOS DE GALICIA


Boletines

SINDICATO DE EMPREGADOS PÚBLICOS DE GALICIA


SEPGA nace co fin de de paliar a carencia de representatividade dos grupos A da Xunta de Galicia e dar voz aos empregados públicos do corpo superior, ben sexan de administración general o especial, nos órganos nos que se adoptan as decisions que marcan a nosa vida profesional. Consiguimos o feito histórico de formar candidaturas en catro circunscripcions (Coruña, Lugo, Pontevedra e servicios centrais) para representarnos e poder facer oir a nosa voz.

Ata agora ninguén mirou polos nosos dereitos nin tivo en conta as nosas necesidades  como colectivo; ao contrario, durante todo este tempo, moitos de vós confirmastes o menoscabo na nosa  dignidade profesional que é preciso defender sen mais demora. É o momento de apostar por ter voz propia e poder defender na Mesa de Empregados Públicos cuestións coma a suba das retribucións; a mellora no nivel de acceso aos corpos; unha formación axeitada as nosas peculiaridades; e o establecimento dunha verdadeira carrera profesional,...

Contamos co respaldo das asociaciones profesionales do grupo A. Somos parte de vós. Somos todos aqueles que ao longo destes anos temos traballado xuntos en moitos dos departamentos da Xunta de Galicia.

Últimas Novas Mais Novas

Image

ALEGACIÓNS Á NOVA PROPOSTA DE SANIDADE SOBRE PRESTACION INSPECCIÓN FAR

Sanidad 25/05/2023

A consellería de Sanidade presentou fai uns días unha segunda proposta de acordo despois das alegacións das organizacións sindicais na Mesa de Funcionarios, tendo en conta que se trata dun corpo disposto exclusivamente por funcionarios. Se ben observánse av. . .

Ler máis

Image

Consulta para persoal da DX Defensa do Monte e da DX Planificación e O

Medio Rural 17/05/2023

Ante o anuncio realizado pola Consellería do Medio Rural para a separación da  Dirección Xeral de Ordenación Forestal en dous centros directivos, a Dirección Xeral de Defensa do Monte e a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Fores. . .

Ler máis

Image

Previsión de datas de procesos selectivos Xunta de Galicia

Función Pública 11/05/2023

A Dirección Xeral de Función Pública da Consellería de Facenda e Administración Pública ven de publicar, con carácter informativo, a previsión de datas de desenvolvemento dos procesos selectivos derivados principalmente da lei 20/2021,de 2. . .

Ler máis

Image

ALEGACIÓNS PROPOSTA ACORDO INSPECTORES FARMACÉUTICOS

Sanidad 28/04/2023

No marco da proposta da Consellería de Sanidade para un acordo para a mellora das prestacións da inspección farmecéutica no ámbito da saúde pública, para a pertinente negociación, SEPGA presentou unha serie de alegacións, en liña . . .

Ler máis

Image

MESA FUNCIONARIOS. BORRADOR ACORDO INSPECTORES FARMACÉUTICOS SAÚDE PÚB

Sanidad 20/04/2023

O pasado 18 de abril celebrouse unha Mesa de Funcionarios Públicos que na súa maior parte se centrou nunha proposta de Acordo da Consellería de Sanidade para a ordenación e mellora da prestación dos servizos da clase farmacéuticos inspectores de saúde. . .

Ler máis

Image

ALEGACIÓNS SEPGA PROXECTO DE LEI PARA A IGUALDADE EFECTIVA DE MULLERES

General 23/03/2023

No percorrido da tramitación deste importante proxecto de Lei, o Sindicato de Empregados Públicos de Galicia SEPGA trasladou dito proxecto normativo aos empregados públicos da Administración Autonómica de Galicia coa finalidade de que se formulasen alegación. . .

Ler máis

Image

Os funcionarios interinos non poden desempeñar postos de libre designa

General 01/03/2023

A sentenza da sala terceira do Tribunal Supremo do 21 de febreiro de 2023 (rec. 4507/2021) afirma referíndose a cargos de libre designación de persoal estatutario, pero con doutrina aplicable a todo tipo de funcionario público: «Declaramos así, xa para os efectos. . .

Ler máis

Image

MODIFICACION DA RPT DA CONSELLERIA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Función Pública 28/02/2023

Nas últimas datas se discutiu coa Consellería de Facenda e Administración Pública unha ampla modificación da RPT desta consellería que afecta a distintos departamentos. Como feitos destacables vos informamos de: - Abuso do criterio de establecer a Libr. . .

Ler máis

Image

PROPOSTA MODIFICACION RPT CONSELLERIA FACENDA E ADMINISTRACIÓN PUBLICA

General 15/02/2023

Documentación para a proposta de modificación de RPT entregada pola Consellería o 15/02/2023. No caso de que desexe realizar algunha observación, comentario ou alegación, pode envialo a sindicato-sepga@xunta.gal     . . .

Ler máis

Image

ALEGACIÓNS PRESENTADAS RPT VICEPRESIDENCIA ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOV

General 07/02/2023

Durante o proceso de alegacións solicitadas pola Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia de Economía, SEPGA asistiu ás diversas reunións mantidas por este motivo, e finalmente presentou un documento no que se condensa a posición desta organizaci&o. . .

Ler máis

Image

CONVOCATORIA ACCESO GRAOS I E II DO SISTEMA EXTRAORDINARIO CARREIRA

General 01/12/2022

No DOG de 1 de decembro de 2022 se publica  a ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na carreira administrativa previst. . .

Ler máis

Image

Orde para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da

General 28/11/2022

No Diario Oficial de Galicia de 28 de novembro de 2022 se publia a Orde do 22 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais UGT, CC.OO. e CSIF para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresió. . .

Ler máis

Image

TEMARIOS PROCESOS SELECTIVOS OPE EXTRAORDINARIA

General 15/11/2022

Achegamos os temarios para distintas escalas e grupos ( A1, A2, C1, C2 e AP) remitidos dende Función Pública para aqueles procesos a consecuencia da OPE Extraordinaria relativa á "Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci&oacut. . .

Ler máis

Image

Negociación carrera profesional

General 13/10/2022

A DX de Función Pública retomou as negociacións coas diferentes OOSS para establecer un novo acordo que regule a carreira profesional, agora denominada carreira administrativa, carrera que como ben sabedes, a data de hoxe permanece suspendida por sentenza xudicial, o que esixe a. . .

Ler máis

Image

Criterios de selección de prazas para a elección de destino do Grupo A

General 01/10/2022

Función Publica transmitiu ás OO.SS os criterios establecidos para a elección de destino do Grupo A1 así como o buzón de postos que se ofertan. Aproveitamos a ocasión para felicitar a aquelas persoas que  superaron o proceso selectivo e adquiere. . .

Ler máis

Image

BORRADOR ACORDO SISTEMA TRANSITORIO RECOÑECEMENTO CARREIRA

General 06/06/2022

Achégase para alegacións o borrador do Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da lei 2/20. . .

Ler máis

Image

ASEMBLEA XERAL SEPGA

General 06/06/2022

Asemblea Xeral  SEPGA: Día: 9 de xuño de 2022, xoves Hora: 17.00 horas. (1ª convocatoria) 17.30 (2ª convocatoria) Lugar: Salón pequeno San Caetano. Contamos coa vosa asistencia e interese. Vémonos alí. . . .

Ler máis

Image

ALEGACIÓNS PRESENTADAS RPT MEDIO RURAL

General 19/05/2022

A consellería do Medio Rural se atopa en fase de tramitación dunha nova RPT e dentro desa xestión se trasladou a información da mesma ás organizacións sindicais para que realizasen as súas alegacións. Se ben nun primeiro momento, entre os si. . .

Ler máis

Image

Convocatoria eleccións Comisión Executiva e Asemblea anual SEPGA

General 16/05/2022

 Como ben sabedes na asemblea constitutiva do Sindicato de Empregados Públicos de Galicia (SEPGA), celebrada o día 4 de xullo de 2019, entre outros, adoptáronse, entre outros, os seguintes acordos: O deseño dun procedemento para a elecci&oacu. . .

Ler máis

Image

DOCUMENTACION PARA ALEGACIÓNS / Comentarios / Alegacións SEPGA ao borr

General 02/05/2022

Recibiuse en SEPGA a seguinte documentación: 1 Escrito no que se da traslado para alegacións do "Anteproxecto de decreto polo que se regula a flexibilidade horaria por conciliación familiar no ámbito do sector público de Galicia".  2 Texto de. . .

Ler máis

Image

Informe Consello Contas fiscalización gastos persoal CCAA Galicia 2014

General 01/05/2022

Polo seu interese xeral para os funcionarios e polas conclusións sobre a "res publica" que se observan en relación coa política de persoal da Administración autonómica de Galicia, publicamos a Memoria do Consello de Contas de gastos de persoal relacionado. . .

Ler máis

Image

COMUNICADO SEPGA CARREIRA PROFESIONAL

General 27/04/2022

 Bos días a todos/as. Xa fomos quen de constatar como dende o principio ata o final entre a Administración e as organizacións sindicais, coas súas actuacións e omisións, leváronnos a un lugar non desexado por ning. . .

Ler máis

Image

Sentidiño con sentidiño

General 25/10/2020

Dende o Sindicato de Empregados Públicos de Galicia (SEPGA), téntase facer unha crítica construtiva, buscamos o consenso, a aportación, solucións aos problemas, procuramos poñer da nosa parte para superar obstáculos, e neste senso enviamos esta petici. . .

Ler máis

Image

Discriminación tras discriminación

General 06/07/2020

A través desta comunicación queremos manifestar o profundo malestar por parte do persoal funcionario do Grupo A da Xunta de Galicia co actual Goberno da Xunta de Galicia.   Non se saben os motivos, pero está claro que ao actual Goberno da Xunta de Galicia non lle gusta o . . .

Ler máis

Image

¡É o teletraballo, estúpido!

General 12/05/2020

Se entre os membros de Sepga figurase James Carville, asesor del Bill Clinton nas presidenciais do ano 1992, seguramente no taboleiro de anuncios do noso local figuraría, dende a confirmación da expansión da pandemia da Covid 19 polo país, a seguinte frase: O teletraball. . .

Ler máis

Image

Convenio SEPGA - AGRUPA

General 14/02/2020

O pasado 31 de decembro de 2019, asinouse o Convenio marco de colaboración entre a Asociación de Funcionarios do Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia (AgrupA) e o Sindicato de Empregados Públicos de Galicia (SEPGA), un acordo do que esperamos obter gr. . .

Ler máis

Image

Carreira Profesional. Escrito conxunto Asociacións GºA

General 13/03/2019

Escrito conxunto das diferentes Asociacións de Funcionarios do Gº A, dirixida ao Conselleiro de Facenda . . .

Ler máis

Servicios

Enquisas Mais Enquisas

Contacta

SINDICATO DE EMPREGADOS PÚBLICOS DE GALICIA

C/ Echegaray nº 10 2º Izda.

36002- Pontevedra

Formulario